Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Koliki je rok za ocenjivanje saradnje?

  • Ocenjivanje je obaveza svih članova Kupinda
  • Rok za ocenjivanje je 30 dana od kupovine, odnosno prodaje
  • Nakon isteka navedenog roka opcija za ocenjivanje nije dostupna, a vašem saradniku se 32. dana dodeljuje automatska pozitivna ocena sa komentarom
    "Automatska pozitivna ocena”
  • Rok za žalbu na dobijenu ocenu je 15 dana od ocenjivanja