Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Ažuriranje prodaje (opcija "Izmeni")

Ukoliko je vaš predmet bio neaktivan neko vreme, a u međuvremenu se u kategoriji u kojoj se predmet nalazio vršila neka izmena, predmet nećete moći da aktivirate samo klikom na opciju Aktiviraj, već je potrebno da popunite polja koja su dodata kada su izmene u kategoriji napravljene.

Takođe, ukoliko su vam predmeti aktivni, poželjno je da svoju prodaju ažurirate, jer polja koja smo dodali pri unapređivanju kategorije će samo pomoći da kupci lakše dođu do vašeg predmeta.

Ažuriranje prodaje je prilično jednostavno i neće vam oduzeti mnogo vremena.

Potrebno je da u sekciji Moj Kupindo >>Aktivni kliknete na opciju Izmeni pored predmeta koji želite da ažurirate:

Kada vam se otvori forma za postavljanje predmeta, prvo na vrhu proverite da li se predmet nalazi u odgovarajućoj kategoriji.

Nakon toga je potrebno da popunite sva dodatna polja sa vrednostima koje odgovaraju predmetu koji prodajete.

Nakon toga na dnu stranice kliknite na dugme Unesi (ako želite da ostanete na strani za izmenu) ili Unesi i prikaži (ako želite da vam se otvori strana prodaje predmeta da vidite kako izmena koju ste uneli izgleda na njoj) da bi se izmena sačuvala.

 

Unesi_i_prikazi.png

To je to! Uspešno ste ažurirali svoj predmet i time omogućili kupcima da lakše dođu do njega.