Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Da li su podaci koje ostavim zaštićeni?

Kupindo i Limundo su ugovorom obavezani na čuvanje podataka članova, kako sa strane tehničke obezbeđenosti tako i što se tiče internih pravila tima koja su veoma stroga kada je u pitanju rukovanje podacima članova.

Podaci o članovima (kupcu i prodavcu) se razmenjuju samo u slučaju kada se potvrdi kupovina predmeta, a u cilju ostvarivanja direktnog kontakta i zaključenja određenog pravnog posla (trgovine).

Nema potrebe da brinete, vaši podaci su sigurni kod nas!