Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Zašto ne mogu da aktiviram popust?

Popust možete aktivirati:

  • Nakon 7 dana od pokretanja prodaje (postavljanja predmeta)
  • Nakon 15 dana od prethodne aktivacije popusta (ako je vec uključen)


Popust može biti aktivan ukupno 14 dana.
Za to vreme možete menjati različite popuste na predmetu.