Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Kako se ocenjuje i gde se nalazi opcija da ocenim kupca?

Ocenjivanje na Kupindu povećava udobnost i sigurnost kupovine i to je razlog zbog kog insistiramo na pravovremenom i tačnom ocenjivanju.

Ocenjivanje se vrši na sledeći način:

Oceni_kupca.png

 

  • Klikom na ikonicu Ikonica_ocenjivanje.png "Oceni predmet" pojaviće se prozor za izbor ocene i upisivanje komentara.

Ocenjivanje_kupca.PNG

  • U polje za komentar unesite kratak opis saradnje sa kupcem i kliknite na dugme Pozitivna ili Negativna, u zavisnosti od toga koju ocenu dajete. Pozitivna ocena daje se kupcu koji plati i preuzme predmet. Negativna ocena daje se kupcu čijom krivicom nije došlo do kupoprodaje.


Nekoliko važnih informacija o ocenjivanju:

  • Ocenjivanje je obaveza svih članova Kupinda
  • Pogledajte ovde u kojim situacijama treba dati pozitivnu a u kojim negativnu ocenu.
  • Rok za ocenjivanje je 30 dana od kupovine
  • Nakon isteka navedenog roka opcija za ocenjivanje nije dostupna, a vašem saradniku se dodeljuje automatska pozitivna ocena sa komentarom "Automatski dodeljena pozitivna ocena”.
  • Ukoliko je kupac odustao od kupovine predmeta, dodeljivanjem negativne ocene ostvarujete povraćaj provizije koja vam je naplaćena kada je kupac potvrdio kupovinu predmeta. Predmet onda možete ponovo staviti na prodaju.