Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Koju ocenu da dodelim kupcu?

  • Nakon završene saradnje veoma je važno da ocenite kupca. Rok u kom je moguće dati ocenu je 30 dana od datuma potvrde kupovine.
  • Ocenu dajete na osnovu toga da li je saradnik ispunio svoje obaveze (a ne na osnovu ocene koju ste vi dobili)
  • Većina članova uspešno reši nesporazum sa kupcem bez davanja negativne ocene
  • Pre ocenjivanja kontaktirajte kupca i pokušajte da nađete rešenje
  • Ako ste dobili neopravdanu ocenu, pročitajte uputstvo za poništavanje

Kupca ocenjujete
Pozitivnom ocenom kada

  • Plati i preuzme predmet u roku od 7 dana (ili drugom dogovorenom roku)

Negativnom ocenom kada

  • Neopravdano odustane od saradnje
  • Odbije da preuzime pošiljku, a obavešten je o slanju i složio se sa time
  • Odbije da obavi saradnju u skladu sa opcijama plaćanja ili slanja koje su bile ponuđene na prodaji
  • Ne javi se u roku za kontakt ili ne plati predmet u roku za uplatu (ukoliko je odabrao plaćanje pre slanja).