Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
→ → → Kraj vanrednog stanja - koji su dalji koraci? ← ← ←
Prati

Kako da deaktiviram opciju Moj dućan?

Opcija Moj Dućan će biti automatski deaktivirana kada bude istekao period od 15 odnosno 30 dana. Opciju Moj Dućan nije moguće deaktivirati u toku trajanja.

Prva aktivacija opcije Dućan traje 15 dana, svaka sledeća je 30 dana.

U delu Moj Dućan > Aktivacija Dućana možete videti do kada je vaš Dućan aktivan.