Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Povraćaj troškova (refundacija)

Prodavcima na Kupindu se obračunava provizija po važećem Cenovniku. U sledećim situacijama se ta obračunata provizija može refundirati.

 

Povraćaj troškova za dodatne opcije

Ako član deaktivira predmet (zato što je postavio greškom ili je iskoristio mogućnost deaktiviranja predmeta), provizija za dodatne opcije se ne refundira.
Kada se aukcija prekine od strane Kupindo.com (npr. zbog kršenja Kupindo pravila korišćenja), troškovi za dodatne opcije se automatski refundiraju članu.
U slučaju da prodavac oceni negativno kupca koji je odustao od kupovine, troškovi za dodatne opcije se ne refundiraju, jer je usluga promovisanja aukcije izvršena.

 

Povraćaj troškova za prodaju predmeta

Ukoliko nakon kupovine kupac neopravdano odbije da obavi saradnju, prodavac ima pravo na povraćaj troškova za prodaju predmeta na Kupindu. Negativnim ocenjivanjem kupca koji nije obavio saradnju, prodavcu se automatski vraća provizija za prodaju predmeta. 

 

Vraćanje uplaćenog novca

Plaćanje provizija vrši se uplatom novca na tekući račun Limunda. Moguća je isplata novca koji je član uplatio jednom na tekući račun Limunda, ako više ne želi da ga koristi. Za to je potrebno da nam član dostavi broj svog tekućeg računa na koji ćemo izvršiti uplatu. Moguće je isplatiti samo višak novca sa Limundo računa, ne i deo novca koji je eventualno pokrio prethodni minus na računu.
Ukoliko je novac na Limundo račun uplaćen sa platne kartice, zbog zakonskih propisa
potrebno je da isti bude vraćen na karticu.

 

Izmirenje dugova

Član može da postavlja predmete i vrši prodaju sve dok ima sredstva na računu, odnosno ne prelazi dozvoljeni minus na Limundo računu. Član je obavezan da naknadi sve stvarne troškove koje je Limundo/Kupindo imao u pružanju usluga svom članu. Limundo/Kupindo zadržava pravo da navedene stvarne troškove naplati od svojih članova, i to od novčanih sredstava sa Limundo računa člana. Limundo/Kupindo će uzeti proviziju samo u skladu sa Cenovnikom.

 

Tehničke smetnje na sajtu

U slučaju tehničkih smetnji ili nedostupnosti sajta, postoji mogućnost refundacije provizije za predmete na Kupindu. Na primer, predmet je prodat preko Kupinda i naplaćena je provizija, ali saradnja nije realizovana zbog tehničkih smetnji na sajtu. Za sve takve zahteve nam se možete obratiti putem Kontakt strane, a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.