Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Da li je važno da napravim Zapisnik o lomu, ako je predmet oštećen?

Ukoliko vam prilikom kupovine na adresu stigne predmet koji je fizički oštećen, važno je da što pre zatražite Zapisnik o lomu od službe kojom je predmet transportovan.
U većini slučajeva, neophodno je da se obratite kurirskoj službi u roku od 24 do 48 sati radi sačinjavanja Zapsinika o lomu. 

U Zapisniku se utvrđuju sve neophodne činjenice da bi se ustanovilo ko je odgovoran za oštećenje. Ako se ustanovi da je do loma došlo greškom prodavca jer predmet nije bio dobro upakovan i obeležen kao lomljiv, možete mu se obratiti radi reklamacije. Ako je, ipak, za oštećenje odgovorna kurirska služba, neophodno je od iste zahtevati nadoknadu štete.
Najčešće se šteta od kurirske službe nadoknađuje pošiljaocu (prodavcu). U tom slučaju, prodavac je u obavezi da kupcu refundira novac za kupljeni predmet, a njemu će biti isplaćena odšeta od kurirske službe.