Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Da li prodavac plaća popravku predmeta u servisu?

Ukoliko predmet ne odgovara opisu, neophodno je da se što pre obratite prodavcu putem Kupindo poruka kako biste pronašli zajedničko rešenje u rešavanju nesporazuma.

Svakako da jedna od opcija, ukoliko je predmet pokvaren jeste i popravka u servisu. Ipak, ne savetujemo da predmet nosite u servis bez dogovora sa prodavcem. Ukoliko se prodavac složi sa predlogom da predmet bude servisiran, možete članu predložiti da se troškovi popravke podele ili da prodavac snosi navedene troškove. 

Ukoliko prodavac ne pristane da snosi troškove popravke predmeta, savetujemo vas da sa saradnikom postignete dogovor oko povraćaja predmeta i novca. Izbegavajte popravku predmeta bez prethodne komunikacije sa prodavcem jer u tim situacijama član nije u obavezi da snosi troškove popravke ili da uvaži reklamaciju.