Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Predmet nisam prodao, a naplaćena mi je provizija za prodaju

Ukoliko je član kupio predmet od vas preko sajta, a naknadno odustao, možete mu
dodeliti negativnu ocenu i predmet ponovo postaviti na prodaju. Prilikom prodaje predmeta, sistem prodavcu automatski obračunava proviziju, nakon čega se sa kupcem dogovarate oko saradnje.
Kada članu date negativnu ocenu, vama se automatski refundira provizija za prodaju predmeta. 

Saradnju treba posmatrati sa aspekta rokova. Tako, ukoliko je član kupio predmet
i nije odustao od kupovine, ali ipak ne uplaćuje novac ili traži da mu isti pošaljete
nakon isteka roka za saradnju, ukoliko niste spremni da mu izađete u susret, od
saradnje sa članom možete odustati. Člana obavestite o tome, a nakon toga možete
pristupiti i ocenjivanju i ponovnoj aktivaciji predmeta.
Na sledećoj stranici pročitajte više o tome kako ocenjujete člana.

Ako članu date negativnu ocenu, a on se naknadno javi, te obavite saradnju,
negativnu ocenu možemo izmeniti u pozitivnu.
Kako se vrši izmena ocena pročitajte u narednom članku.

Ukoliko saradnju uopšte ne ocenite, sistem će, nakon 30 dana od kada je član kupio
od vas predmet, dati automatsku pozitivnu ocenu.
Automatsku pozitivnu ocenu, nažalost, ne možemo izmeniti.