Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Ocenjivanje i komentari

Prilikom svakog ocenjivanja, potrebno je da se i sama saradnja opiše u nekoliko reči ili rečenica, odnosno da se upiše komentar iste. Komentar je potrebno da bude usaglašen sa ocenom, odnosno da pozitivno ocenjena saradnja bude propraćena isto takvim komentarom.

Komentar ocene je mesto gde možete izraziti svoje zadovoljstvo kupljenim predmetom, izneti svoje mišljenje o komunikaciji, toku saradnje i vremenu realizacije iste ali i ukratko informisati budeće potencijalne saradnike sa kakvim limundovcem će sarađivati.

Dobri primeri komentara i ocena

Pozitivna ocena (kupac) - Uspostavljen kontakt u jako kratkom roku, predmet jako dobro i detaljno opisan, brza realizacija. Preporuka za sardanju

Pozitivna ocena (kupac) - Član spreman za svaku vrstu dogovora, sačekao i van roka da uplatim za kupljeni predmet, sve prepuruke

Negativna ocena (kupac) - Prodavac odugovlačio sa slanjem, prošli svi rokovi, razočaran

Negativna ocena (kupac) - Prodavac dao netačan opis, predmet sa oštećenjima koja nisu navedena. Nažalost, bez dogovora oko reklamacije.

Svakako da će uvrede i neprimereni komentari biti uklonjeni.