Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
→ → → Kraj vanrednog stanja - koji su dalji koraci? ← ← ←
Prati

Kada poslati predmet kupcu

Kako ste nakon prodaje dobil poruku sa podacima vašeg saradnika, predlažemo vam da, pre nego što pošaljete predmet, kontaktirate vašeg kupca i sačekate da vam potvrdi da isti može biti poslat.
Predmet pošaljite samo uz prethodni dogovor sa vašim saradnikom kako bi i on imao sve potrebne informacije o statusu pošiljke .

Slanjem predmeta bez saglasnosti kupca, može doći do nepredviđenih situacija i povrata predmeta pošiljaocu, a samim tim i dodatnih troškova.