Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Izmena negativne ocene u pozitivnu

Negativnu ocenu koju ste dodelili članu možete sami izmeniti.
Izmena ocene u pozitivnu nije vremenski ograničena, tj. negativna ocena se može
izmeniti i ako je npr. ocena dodeljena godinu dana ranije.

Postupak izmene ocene:
- Otvorite Limundo nalog člana koga ste ocenili negativnom ocenom
(važi za saradnje obavljene i preko Limunda i preko Kupinda).
- Pronađete ocenu koju ste dodelili i koju želite da izmenite.
Za lakše pronalaženje ocene u delu Ocene kliknete na deo "Negativne" i tako će vam biti prikazane samo negativne ocene koje je član dobio. (korak 1 na slici ispod)
Nakon što pronađete negativnu ocenu koju ste dodelili članu, kliknete na dugme
za izmenu ocene. Ono se nalazi pored vašeg korisničkog imena. (korak 2 na slici ispod)

 

prikaz_naloga_za_promenu_ocene.png

- Kada kliknete na dugme, sajt će vas odvesti na novu stranicu na kojoj ćete videti osnovne
podatke o saradnji, kao i dugme za potvrdu željene izmene.

 

prikaz-strane-za-promenu-ocene.png

 

Nakon što kliknete na dugme "Izmeni u pozitivnu", prikazaće se obaveštenje "Ocena (ID ocene)
izmenjena u pozitivnu".,

promena-ocene-obave_tenje.png

Obaveštenje koje će vam se prikazati je linkovano, te vodi na nalog člana kome ste promenili ocenu u pozitivnu. Nakon izmene možete kliknuti na obaveštenje i videti da je ocena uspešno izmenjena. Sistem će automatski uneti komentar "Pozitivna ocena".

promenjena-ocena-u-pozitivnu.png

Napomena:
- Izmenu ocene iz negativne u pozitivnu je moguće izvršiti samo jednom.
- Izmenjenu pozitivnu ocenu nije moguće promeniti u negativnu.
- Kada je upitanju izmena pozitivne ocene u negativnu, potrebno je poslati zahtev putem Kontakt strane. (Ne odnosi se na ocene koje su izmenjene od strane člana)