Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Limit u broju dnevnih kupovina

Svaki član LimundoGrada može potvrditi najviše 50 kupovina na Kupindu u istom danu. Prilikom pokušaja potvrde 51. kupovine pojavljuje se sledeće obaveštenje:

 

kupindolimitkupovina.jpg

 

Ako želite da kupite veći broj predmeta, već narednog dana možete potvrditi novih 50 kupovina.