Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Prebacivanje predmeta sa Kupinda na Limundo

Opcija "Prebaci na Limundo" trenutno nije dostupna. Radimo na tome da prebacivanje predmeta na Limundo ponovo omogućimo.


Ukoliko želite neki predmet da prebacite na Limundo, potrebno da odete u sekciju
Moj Kupindo > Prodajem > Aktivni, odaberete predmete koje želite da prebacite,
a zatim kliknete na dugme “prebaci na Limundo”.

 

prebaci-predmet-na-Limundo.png


Imate mogućnost da prebacite i deaktivirate predmete sa Kupinda ili da prebačeni predmeti ostanu aktivni i na Kupindu i na Limundu, ukoliko imate više komada istog predmeta za prodaju.

Nakon prebacivanja, predmeti će se na Limundu nalaziti u sekciji
Moj Limundo > U pripremi

 

u-pripremi.png

 

odakle možete pokrenuti aukciju, uz prilagođavanje ponude tom sistemu prodaje.

 

Napomena:

Automatsko prebacivanje aukcije sa Limunda na Kupindo nije moguće,
detaljnije možete pogledati ovde.