Sigurnost i zaštita

Kako biste uvek trgovali bez brige Kupindo vam nudi zaštitu na sajtu. Radi se o isplati odštete u iznosu do 20.000 dinara ukoliko se dogodi da vam kupac ne uplati novac za predmet koji je preuzeo ili ukoliko vam prodavac ne pošalje predmet za novac koji ste mu uplatili. Jako je bitno da se saradnja obavlja po pravilima sajta, kako bi član polagao pravo na zaštitu.