Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Kako da izmenim ocenu koju sam dodelio kupcu?

Ukoliko je ocena koju ste dodelili kupcu negativna i želite da je izmenite u pozitivnu, to možete uraditi sami u skladu sa uputstvom za izmenu ocene.
Ukoliko je dodeljena ocena pozitivna i želite da je izmenite u negativnu, za izmenu iste potrebno je da nam se obratite putem Kontakt strane

Poruka koju nam šaljete treba da sadrži:

  • Korisničko ime člana kome je ocena data
  • Vrstu nove ocene
  • Komentar koji ce ići uz novu ocenu
  • Razlog izmene i kratko obrazloženje

Ukoliko izmena ocene nije moguća, poslaćemo vam konkretno pojašnjenje.