Podelite utiske
Dobro došli u Kupindo pomoć!
više od 90% odgovora u vezi sa Kupindom možete pronaći ovde
Prati

Kako da izmenim ocenu koju sam dodelio kupcu?

  • Ocena koju ste dali može biti izmenjena na vaš zahtev
  • Za izmenu ocene potrebno je da nam se obratite putem Kontakt strane

Poruka koju nam šaljete treba da sadrži:

  • Korisničko ime člana kome je ocena data
  • Vrstu nove ocene (pozitivna ili negativna)
  • Komentar koji ce ići uz novu ocenu
  • Razlog izmene i kratko obrazloženje

Ukoliko izmena ocene nije moguća, poslaćemo vam konkretno pojašnjenje.